Foment de la Participació i Col·laboració

Una de les línies estratègiques de l’Escola de Música de l’A.M. de Pego és el disseny d’un model de docència amb personalitat pròpia, que el distingeixi de l’entorn i que s’adeqüi als seus objectius i als requeriments d’un model de qualitat, tant interns com externs, des de la promoció d’una formació integral, polivalent i interdisciplinària.

En funció del nivell d’instrument que l’alumne assoleixi, es potencia la relació entre els alumnes a partir de grups de música de cambra i a més l’escola anima als seus alumnes adults a participar en agrupacions com la Banda Jove, cosa que els ajudarà a enriquir la seva experiència musical i alhora a educar l’oïda i millorar la seua destressa instrumental.

D’altra banda, el món planteja actualment reptes en l’educació musical conduents a una reflexió permanent sobre com re-dissenyar la manera de treballar per obtenir els millors resultats, el que implica desenvolupar noves competències i noves maneres d’aprendre i d’ensenyar. En general, l’educació musical està vivint canvis importants que en termes d’ensenyament suposen la generació d’un entorn innovador d’aprenentatge on aprofitar, per exemple, les oportunitats d’aplicar la tecnologia a les situacions d’estudi que proposen les assignatures, les noves maneres de participació de l’estudiant en el procés dins i fora de l’aula, els nous formats de presentació de materials, o la necessitat de treballar en xarxa amb d’altres docents i amb professionals de fora de la pròpia àrea d’actuació, i entre els mateixos estudiants.