Horaris CURS 2020-2021

ATENCIÓ! Horaris de fasolet actualitzats (08/09/2020)

Horaris de cada especialitat instrumental. ATENCIÓ AL CANVI D’ENGUANY! Per tal d’evitar l’aglomeració de pares, mares, alumnes i professorat, els horaris d’instrument es donaran únicament per telèfon de la següent forma. El pròxim dijous dia 10 de setembre, a partir de les 18:00 aproximadament, cada mestre/a d’instrument contactarà personalment amb els alumnes per telèfon (o pares/mares), seguint l’estricte ordre de matrículació per tal de reservar-los l´horari de classe que destigen en els dies de classe establerts en l´horari que teniu a la nostra web.

En quant als horaris de les classes col·lectives aniran actualitzan-se en aquesta pàgina, en el cas que hi haugeren canvis respecte de la programació horari que ací trobareu, sobretot pel que fa als alumnes de nadons i fasolet (de moment són vàlids tots). Aquest curs, i degut a l’actual situació sanitària, els horaris han canviat respecte de cursos anteriors per tal d’assegurar una major distància social i la menor acumulació de persones entrant i eixint de l’Escola. També s’han deixat espais de 15 minuts entre classe i classe de les assignatures musical grupals per tal de garantir una correcta desinfecció de l’aula abans d’entrar la resta d’alumnat. En les assignatures instrumentals es farà en el mateix moment que l’alumne entra a l’aula.