Objectius Prioritaris i Criteris dels Programes d’Aprenentatge

Els objectius generals de l’Escola de Música de l’Agrupació Musical de Pego són els següents:

  • Fomentar l’educació musical des d’edats primerenques.
  • Oferir un ensenyament pràctic, és a dir, centrat en l’estudi d’un instrument i la interpretació en grup.
  • Fomentar la participació en agrupacions vocals i instrumentals.
  • Orientar als alumnes amb talent i vocació especials.
  • Desenvolupar una oferta amplia i diversificada d’educació musical.
  • Desenvolupar l’esperit crític a través de l’audició de qualsevol tipus de música.
  • Adequar les programacions d’acord amb els interessos de l’alumnat.
  • Afavorir el coneixement tant de la música clàssica europea com de la tradicional valenciana.

Criteris dels programes d’aprenentatge

SENSIBILITZACIÓ

En els cursos d’inici al llenguatge musical (educació de l’oïda en general) hi ha una forta incidència en la cançó tradicional tant a classe com en les sessions corals, en l’audició, i en la participació en grups instrumentals de percussió així com del teclat.

GRAU ELEMENTAL

A partir del Grau Elemental hi ha tres opcions de currículum:
El currículum reglat on l’alumne segueix els ensenyaments amb un nivell d’exigència alt per poder accedir al Grau Professional. El currículum flexible, amb totes les assignatures però amb un nivell d’exigència més relaxat i sense poder accedir al Grau Professional, i el currículum no reglat dedicat als alumnes que no cursen totes les assignatures. De totes formes s’aconsella fer tot el grau elemental en el currículum reglat, ja que dóna els coneixements musicals bàsics.

ADULTS

L’Escola ofereix cursos de llenguatge musical i cultura musical general. Per altra banda també es pot començar directament l’estudi d’un instrument en classes individuals on, el professor/a l’introduirà al coneixement del llenguatge musical sobre el mateix instrument. En funció del nivell d’instrument que l’alumne assoleixi, es potencia la relació entre els alumnes a partir de grups de música de cambra i a més l’escola anima als seus alumnes adults a participar en agrupacions com la Banda Jove, cosa que els ajudarà a enriquir la seva experiència musical i alhora a educar l’oïda i millorar la seua destresa instrumental.

ENTRADA A L’ESCOLA I DIVERSIFICACIÓ DE CURRÍCULUMS

Hi ha diverses possibilitats d’entrada a l’escola:
• Sensibilització: estrictament per edat
• Per als alumnes més grans de 7 anys es fa una entrevista per decidir el curs on es trobarà més còmode, encara que el més recomanable és començar pel primer curs de Grau Elemental.
En cas que un nou alumne ja hagi estudiat música en un altre centre, cal fer una petita prova de coneixements per incloure’l en el nivell d’instrument i de llenguatge on es pugui trobar més còmode.