Organització de l’Ensenyament

Organització de l’Ensenyament

PROGRAMA D’APRENENTATGE MATÈRIES EDATS ABARCADES SESSIONS SETMANALS
Taller de Nadons Sensibilització temprana amb la música  de 0 a 3 anys 1
Iniciació
Fasolet 0 3 anys 1 1 h.
Fasolet 1 4 anys 1 1 h.
Fasolet 2 5 anys 1 1 h.
Fasolet 3 6 anys 1 1 h.
Fasolet 4 7 anys 1 1 h.
Grau Elemental
Llenguatge Musical 1 8 anys 2 2 h.
Llenguatge Musical 2 9 anys 2 2 h.
Llenguatge Musical 3 10 anys 2 2 h.
Llenguatge Musical 4 11 anys 2 2 h.
Cor 1 10 anys 1 1 h.
Cor 2 11 anys 1 1 h.
Conjunt Instrumental a partir de 9 anys 1 1 h.
Instrument 1er i 2n 8 – 9 anys 1 0,5 h.
Instrument 3er i 4t 10 – 11 anys 1 0,75 h.
Adults Nivell Inicial 1
Nivell Avançat 1
Especialitats InstrumentalsFlauta Travessera      Oboé                         
Clarinet                          Saxo Alt                        Saxo Tenor
Trompeta                     
Trompa
Trombó                       
Bombardí                    
Tuba  
Percussió          
Piano                         
Dolçaina                    
Guitarra Clàssica
Guitarra Moderna 
Cant