Protecció de Dades

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Qualsevol contacte que es realitze des de l’Escola o la pròpia Agrupació cap a les famílies serà a través de notificacions escrites, del correu electrònic o directament per telèfon. Per part de les famílies podran posar-se en contacte amb nosaltres personalment, utilitzant el correu electrònic de l’Escola o de l’Agrupació, dels pròpis professors i cridant també al telèfon del Centre: 96 557 28 02 (LLISTAT DE CORREUS ELECTRÒNICS).

Pel que fa a la missatgeria instantània (com ara Whatsapp o altra aplicació): no es podran realitzar comunicacions oficials entre l’Escola i les famílies amb aquestes aplicacions o plataformes. Una altra cosa és el contacte que puguen tindre les famílies amb el professorat per a avisos sense caràcter oficial, però sols amb aquesta finalitat. En cap cas estan permeses la difusió d’imatges a través d’aquestes aplicacions.

CAPTACIÓ D’IMATGES

Vos informem també, seguint les mateixes instruccions de l’Administració, que per tot el Centre s’adverteix a partir de hui de l’ús correcte de la captació d’imatges da l’Escola, del personal docent i no docent, i/o dels alumnes en general dins o fora del recinte educatiu conforme a les recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquest AVÍS PER A LES FAMÍLIES vos el reproduïm també en aquesta notificació per tal que esteu degudament informats:

AVÍS

Els alumnes, pares/mares/tutors, a títol individual, poden prendre fotografies i vídeos de les activitats desenvolupades a l’Escola de Música però exclusivament per al seu ús personal i domèstic.

Queda prohibida la difusió de les imatges fora de l’àmbit privat, com blogs o xarxes socials (facebook, instagram, whatsapp, etc).

Aquesta normativa afecta també pel que fa a TOTA la informació exposada al TAULER D’ANUNCIS DE L’ESCOLA que continga informació de caràcter personal dels mateixos alumnes, pares, mares, etc., com per exemple llistats d’admissió, llistats d’horaris, etc. Per tant, queda prohibida la captació d’imatges d’aquesta documentació i molt menys encara la seua difusió per qualsevol mitjà possible.

El centre no es fa responsable de la captació i ús de les imatges amb finalitats personals i domèstiques, sent els pares, familiars o els propis alumnes els únics responsables en relació amb aquests.

Aquest avís afecta tant a les activitats de dins del Centre com fora del mateix en qualsevol tipus d’activitat.

Vos informem també, que segons la normativa i prenent com a autorització la signatura que tots els pares i mares fan al procés de matriculació i que queda arxivat al centre, el personal docent de l’Escola de Música si pot prendre imatges o vídeos però sols en activitats exclusivament educatives, sense cap altra finalitat i sense poder difondre les mateixes de forma oberta i descontrolada. En el cas que en alguna d’aquestes activitats, sempre educatives, fora necessària la possible difusió per mitjà de fotografies o vídeos, l’Escola informarà els pares/mares per tal de sol·licitar la corresponent autorització escrita per a l’activitat en concret.

Atentament,

Agrupació Musical de Pego.