Qui Som

L’Escola de Música de l’Agrupació Musical de Pego es fonamenta a partir de la idea d’associacionisme duguent com a eix principal la música, la música de banda i la tradició de les bandes de música tan arraigades al poble de Pego i per extensió a tot el territori valencià. Pego és un poble principalment industrial i agrícola i amb una forta tradició popular i cultural que es manifesta sobretot a partir de la pròpia població. Sens dubte, l’Agrupació Musical de Pego i la seua Escola de Música aporten un valor incalculable pel que fa a l’àmbit educatiu musical sent l´’unica escola de música reconeguda oficialment a la localitat. Així mateix, l’objectiu final de les escoles de música és proporcionar la possibilitat de desenvolupar les capacitats creatives i la sensibilitat artística de les persones que desitgin apropar-se a aquesta disciplina. Es pretén dotar a aquest ensenyament d’un component lúdic, emocional i creatiu a través d’un pla d’estudis flexible adaptat, dins les possibilitats, a les necessitats dels alumnes.

A la vegada, les escoles de música tenen la finalitat de formar bons aficionats. Compten amb una organització que s’ajusta a les condicions de cada lloc i duen a terme una valuosa funció social, formativa i cultural, ja que permeten l’accés a la música de persones de totes les edats i formació. Des de les edats més primerenques tenen un caràcter essencialment pràctic. L’Escola de Música de l’A.M. de Pego es vertebra a partir d’aquesta contextualització fonamental.

El nostre Centre pertany a l’Agrupació Musical de Pego, associació sense ànim de lucre, i està reconegut oficialment per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana per a impartir els ensenyaments del Grau Elemental de Música.